🏠Nguyên Liệu Trà Sữa > Siro Pha Trà Sữa 

ĐƯỜNG HÀN QUỐC

Đường Hàn Quốc là nhóm sản phẩm thiết yếu sử dụng trong quá trình pha chế trà sữa hoặc cafe, sinh tố. Loại đường này bao gồm đường nước đường hạt. Sử dụng đường hoặc đường nước giúp tăng độ ngot cho trà sữa, hoặc sinh tố. Các sản phẩm này vừa tiện lợi vừa dễ sử dụng.

 
Xem ngay Thông Tin Danh Mục (phía dưới phần Danh Mục Sản Phẩm) để biết thêm chi tiết.

 

Danh Mục Sản Phẩm