🏠Nguyên Liệu Trà Sữa

TRÀ PHA TRÀ SỮA

Trà, thành phần tạo vị thơm vị hậu vị kéo dài, là thành phần đặc biệt quan trọng cho trà sữa.

 

Tại danh mục này bạn có thể tìm thấy những sản phẩm như: King, Gia Thịnh Phát, Gongcha, High Tea ...dành cho trà sữa.

 

Xem thêm mục Thông Tin Về Trà dưới phần Sản Phẩm Trà để biết thêm chi tiết.

 

Sản Phẩm Trà