Thông tin thanh toán

Thông tin bổ sung

Đơn hàng của bạn

Sản phẩm Tổng
Siro Đường Đen Wings Chai 2.5 kg  × 1 227.000
Tạm tính 227.000
Tổng 227.000
  • Hình thức này chỉ áp dụng cho khách hàng nội thành Hà Nội, không áp dụng cho khách hàng ở xa.

Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng để xử lý Đơn hàng. Hải An Food cam kết bảo mật tốt nhất thông tin này, tránh rò rỉ ra ngoài.