🏠Nguyên Liệu Trà Sữa

SIRO TRÀ SỮA

Siro, nguyên liệu tạo hương vị và mùi trong pha chế có nhiều dòng. Tại danh mục này, bạn có thể tìm thấy những sản phẩm về Maulin, Golden Farm, Gia Thịnh Phát, Wings...dòng chuyên cho trà sữa.

 

Một số dòng syrup cao cấp sử dụng chung cho pha chế như Monin, Torani, Giffard, Davinci hoàn toàn có thể sử dụng cho trà sữa. Bạn có thể vào mục Nguyên Liệu Pha Chế > Syrup Pha Chế để biết thông thêm thông tin về các sản phẩm này.

 

Xem thêm mục Thông Tin Về Siro dưới phần Sản Phẩm Siro để biết thêm chi tiết.

Sản Phẩm Siro