🏠Bảng Báo Giá

BẢNG BÁO GIÁ HẢI AN FOOD

Nguyên Liệu Trà Sữa – Pha Chế

Đồ Ăn Vặt – Dụng Cụ Pha Chế

Bảng báo giá tháng 10/2019

Bảng báo giá tháng 09/2019

Bảng báo giá tháng 08/2019

Hải An Food

Chất lượng trên từng sản phẩm

Chuyên nghiệp trên từng dịch vụ